คู่มือสำหรับประชาชน


alt

คู่มือสำหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

 

 

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]315 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]276 Kb
Download this file (การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่)การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่[ ]277 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (2).pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (2).pdf[ ]412 Kb
Download this file (การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ .pdf)การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ .pdf[ ]278 Kb
Download this file (การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ .pdf)การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ .pdf[ ]296 Kb
Download this file (การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง .pdf)การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง .pdf[ ]293 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา)การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา[ ]362 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf[ ]410 Kb
Download this file (การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1).pdf)การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1).pdf[ ]287 Kb
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]351 Kb
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]299 Kb
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]281 Kb
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf[ ]283 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]315 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (2).pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (2).pdf[ ]284 Kb
Download this file (การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (1).pdf)การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (1).pdf[ ]286 Kb
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]330 Kb
Download this file (การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf)การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf[ ]276 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย (1).pdf)การรับชำระภาษีป้าย (1).pdf[ ]296 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3).pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3).pdf[ ]293 Kb
Download this file (การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ()การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ([ ]286 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   (2).pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (2).pdf[ ]327 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   (3).pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (3).pdf[ ]327 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     (1).pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1).pdf[ ]327 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ).pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ).pdf[ ]305 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1).pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1).pdf[ ]284 Kb
Download this file (การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]349 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ออกคำสั่ง.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ออกคำสั่ง.pdf[ ]290 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ออกใบอนุญาต.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ออกใบอนุญาต.pdf[ ]294 Kb
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf[ ]413 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน (2).pdf)การแจ้งขุดดิน (2).pdf[ ]302 Kb
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf[ ]416 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน (2).pdf)การแจ้งถมดิน (2).pdf[ ]303 Kb
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf[ ]359 Kb
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1).pdf[ ]357 Kb
Download this file (การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (2).pdf)การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (2).pdf[ ]348 Kb
Download this file (งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค.pdf)งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค.pdf[ ]277 Kb
Download this file (ตัวอย่างคู่มือ(ปก).pdf)ตัวอย่างคู่มือ(ปก).pdf[ ]211 Kb
Download this file (ตัวอย่างคู่มือ.pdf)ตัวอย่างคู่มือ.pdf[ ]552 Kb
Download this file (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ.pdf[ ]96 Kb
Download this file (สารบัญภาคผนวก.pdf)สารบัญภาคผนวก.pdf[ ]57 Kb
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Koreanmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้98
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว500
mod_vvisit_counterเดือนนี้760
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1897
mod_vvisit_counterทั้งหมด45024

We have: 12 guests online
IP: 34.204.191.145
วันนี้: ก.ค. 12, 2020


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167