Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศเพชรบุรี

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

นางสาวเฉลิมขวัญ ทับล้อม นางสาวเฉลิมขวัญ ทับล้อม


นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์
ปลัด อบต.หนองพลับ


ว่าที่ร้อยโทสมพร จันทร์มาก
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 

 

 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

    นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ

นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ
นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรณพร  ชูจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   

นายชาตรี  ทองใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมนสิช  เมฆา
พนักงานขับรถยนต์
   

นางสาวมณฑา  งามขำ
คนงานทั่วไป  


ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-598178 โทรสาร 032-598167