การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

การคมนาคม

 •  การคมนาคม มีถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านสมอดาน) ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้า-เพชรบุรี หมายเลข 3177
 •  มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านเขต อบต.หนองพลับ หมายเลข 3177 ไปสู่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
 •  ถนนเส้นที่ 1 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าฯ จนถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ ระยะทาง 2+200 กม.
 •  ถนนเส้นที่ 2 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้าน ผ่านหมู่ 4 บ้านใหญ่ เชื่อมถึงหมู่ 2 บ้านหนองสำโหรง ถึงถนนลาดยาง   สายตำบลนาพันสาม                                                                                                                                                                                                                     
 •   ถนนเส้นที่ 3 เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 2 ) ถึงหมู่ที่ 3 (เส้นที่ 4) บ้านดอนทราย ถนนคอนกรีต                                                                                                           
 •   ถนนเส้นที่ 4 ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้านผ่านที่ทำการ อบต. ถึงหมู่ 4 บ้านใหญ่                                                   
 •   ถนนเส้นที่ 5 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ (เส้นที่ 4) ถึงถนนลาดยางสายตำบลนาพันสาม                                                                          
 •   ถนนลาดยางจากสะพานเข้าหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) เส้นที่ 4 เลียบคลองชลประทานไปยังตำบลนาพันสาม                                                                                                          
 •   ถนนคอนกรีตจากทางเข้าวัดธรรมรังสีต่อลาดยางเชื่อมกับตำบลดอนยาง                                                                                                                                                 
 •   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนลาดยาง (สายที่ 7) เข้าหมู่บ้านหนองไม้นาค                                                                                                                   
 •   ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าสำราญเชื่อมต่อไปยังตำบลดอนยาง
 •   ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าไปจนถึงโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอกเชื่อมทางเข้าวัดธรรมรังษี                                                                                                                 
 •   ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมจากถนนไปโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก (เส้นที่ 10) ถนนลาดยางไปเชื่อมกับถนนไปตำบลหนองขนาน (เส้นที่ 12)                                                       
 •   ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าฯเข้าเขตตำบลหนองขนาน                                                                                                                                                                 
 •   ถนนลาดยางเชื่อมจากถนนไปเขตตำบลหนองขนาน (เส้นที่ 12) เชื่อมถนนลาดยางเส้นที่ 11                                                                                                                     
 •   ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าเขตบ้านสมอลกตำบลหาดเจ้า


 

altalt

การไฟฟ้า

      alt  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง     7  หมู่บ้าน
      alt  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ 100  เปอร์เซ็นต์

altalt


ชื่อและที่ตั้งของแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบล

      alt  แม่น้ำคลองลำโพ  D 18 หมู่  1,4
      alt  คลองชลประทาน หมู่  1,5,3,2
      alt  คลองทิ้งน้ำ หมู่  6,7
      alt  คลองเลียบถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า หมู่  5,6,7
      alt  สระน้ำดอนยี่กรอก หมู่  6
      alt  สระน้ำวัดธรรมรังษี หมู่  7

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167