Joomla gallery by joomlashine.com

flash

พยากรณ์อากาศเพชรบุรี

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

การคมนาคม

        การคมนาคม มีถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านสมอดาน) ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้า-เพชรบุรี หมายเลข 3177
        มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านเขต อบต.หนองพลับ หมายเลข 3177 ไปสู่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
        ถนนเส้นที่ 1 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าฯ จนถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ ระยะทาง 2+200 กม.
        ถนนเส้นที่ 2 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้าน ผ่านหมู่ 4 บ้านใหญ่ เชื่อมถึงหมู่ 2 บ้านหนองสำโหรง ถึงถนนลาดยางสายตำบลนาพันสาม
        ถนนเส้นที่ 3 เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 2 ) ถึงหมู่ที่ 3 (เส้นที่ 4) บ้านดอนทราย ถนนคอนกรีต
        ถนนเส้นที่ 4 ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้านผ่านที่ทำการ อบต. ถึงหมู่ 4 บ้านใหญ่
        ถนนเส้นที่ 5 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ (เส้นที่ 4) ถึงถนนลาดยางสายตำบลนาพันสาม
        ถนนลาดยางจากสะพานเข้าหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) เส้นที่ 4 เลียบคลองชลประทานไปยังตำบลนาพันสาม
        ถนนคอนกรีตจากทางเข้าวัดธรรมรังสีต่อลาดยางเชื่อมกับตำบลดอนยาง
        ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนลาดยาง (สายที่ 7) เข้าหมู่บ้านหนองไม้นาค
        ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าสำราญเชื่อมต่อไปยังตำบลดอนยาง
        ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าไปจนถึงโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอกเชื่อมทางเข้าวัดธรรมรังสี
        ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมจากถนนไปโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก (เส้นที่ 10) ถนนลาดยางไปเชื่อมกับถนนไปตำบลหนองขนาน (เส้นที่ 12)
        ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าฯเข้าเขตตำบลหนองขนาน
        ถนนลาดยางเชื่อมจากถนนไปเขตตำบลหนองขนาน (เส้นที่ 12) เชื่อมถนนลาดยางเส้นที่ 11
        ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าเขตบ้านสมอลกตำบลหาดเจ้า


การไฟฟ้า

        จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง     7  หมู่บ้าน
        จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ 100  เปอร์เซ็นต์


ชื่อและที่ตั้งของแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบล

        แม่น้ำคลองลำโพ  D 18 หมู่  1,4
        คลองชลประทาน หมู่  1,5,3,2
        คลองทิ้งน้ำ หมู่  6,7
        คลองเลียบถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า หมู่  5,6,7
        สระน้ำดอนยี่กรอก หมู่  6
        สระน้ำวัดธรรมรังษี หมู่  7


  


ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-598178 โทรสาร 032-598167