Joomla gallery by joomlashine.com

flash

พยากรณ์อากาศเพชรบุรี

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

นางสาวเฉลิมขวัญ ทับล้อม นางสาวเฉลิมขวัญ ทับล้อม

นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์
ปลัด อบต.หนองพลับ


ว่าที่ร้อยโทสมพร จันทร์มาก
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมนภัทร นิลสุข นางสาวมนภัทร นิลสุข

นางสาวลลิตพรรณ นิลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปรียาภา กุลทอง ปรียาภา กุลทอง

นางปรียาภา   กุลทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
    นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ

นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ
นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรณพร  ชูจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   

นายชาตรี  ทองใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมนสิช  เมฆา
พนักงานขับรถยนต์
   

นางสาวมณฑา  งามขำ
คนงานทั่วไป  


ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-598178 โทรสาร 032-598167