วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

  • Vision (วิสัยทัศน์)

หนองพลับเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

  • Mission (พันธกิจ)

พันธกิจที่ 1

จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 2

ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย
 

พันธกิจที่ 3

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
 

พันธกิจที่ 5

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

 

  • Aimed at developing (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา)

1.ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน

3.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียวพอต่อการดำรงชีวิต

4.มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

5.อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

 

  • Strategy (ยุทธศาสตร์)

1.การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                   

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Koreanmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้102
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้206
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว467
mod_vvisit_counterเดือนนี้815
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterทั้งหมด63325

We have: 12 guests online
IP: 3.234.221.162
วันนี้: เม.ย. 13, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167