โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เยาวชนและบุคคลทั่วไป

alt alt

alt alt

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167