โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564

alt alt

alt alt

 alt alt

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

alt alt

alt alt

alt alt

 

รายงานการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ ปี 2563

รายงานการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ ปีงบประมาณ 2563

alt alt

alt alt

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

alt alt

alt alt

 alt

 

โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 63

กิจกรรม เฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ประจำปี 2563

alt alt

alt alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Koreanคุณพึงพอใจอบต.หนองพลับ ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167