สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ประธานสภาอบต.หนองพลับ ประธานสภาอบต.หนองพลับ

นายพิน คำหอม
ประธานสภาอบต.หนองพลับ


นายณัฐพล จิตรมั่น
รองประธานสภาอบต.หนองพลับ


สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ

นายวุฒิกร ทองใบ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
    สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ

นายสน ตาลอ่อน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ

นางเฉลา ค้ำประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
    สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ

นายพิชัย เรืองศิลป์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6

สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ สมาชิกสภาอบต.หนองพลับ

นายพูน งามขำ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167